Menu On-line kupovina Naslovna Radnja Svet kristala Katalog
Čudesni svet kristala
Drago i poludrago kamenje koje pomaže
Osnove kristaloterapije

Drago i poludrago kamenje (kristali, minerali) je oduvek privlačilo ljude zbog svoje lepote, ali i zbog moćnih isceliteljskih svojstava, bez obzira na to da li se radi o fizičkim, psihičkim ili duhovnim problemima. Kristali su oduvek bili simbol moći i svaki od njih je imao svoje sveto značenje. U kristalima se krije velika moć i snaga, za one koji imaju znanja o tome i umeju da rukuju njima. Vama se sada pruža prilika da uđete u čarobni svet kristala, koji nikada nikoga nije ostavio ravnodušnim.

Kristaloterapija kroz istoriju

Čovek Još od drevnih civilizacija, preko egipatske i grčko-rimske kulture, Asteka i Maja, pa do danas, kristali su se kroz istoriju upotrebljavali kao kamenčići ili nakit (amajlije) koji štiti i isceljuje. Jedan od najranijih zapisa o upotrebi kristala se nalazi u Bibliji. Bog je zapovedio Mojsiju (2. Mojsijeva 28:17-20) da napravi zaštitni prsluk-oklop za Prvosveštenika Arona, koji je na sebi nosio 12 kristala: Sardoniks, Topaz, Smaragd, Rubin, Safir, Dijamant, Opal, Ahat, Ametist, Hrisolit, Oniks i Jaspis. U poslednjoj knjizi Biblije, u Otkrovenju Jovanovom (21:18-27), opisan je sastav temelja nebeskog Jerusalima, i u njima se nalazi takođe 12 kristala: Jaspis, Safir, Halkidon, Smaragd, Sardoniks, Karneol, Hrisolit, Beril, Topaz, Hrisopas, Cirkon i Ametist. Od starog Egipta pa nadalje, sredstva za ulepšavanje, kreme, kozmetika, pravljeni su od praha kristala. Malahit je bio omiljeni kristal starih Egipćanki. Od njega je pravljena dekorativna kozmetika, kao i od Lapis lazulija. Od početka života na ovoj planeti kristali su upotrebljavani da ulepšaju i doteraju telo, odeću i okolinu, ali i ne samo zbog toga. U mnogim kulturama ljudi su poznavali skrivene i mistične vrednosti kristala. Bilo je mnogo apotekara, alhemičara ili visokih sveštenika koji su koristili njihove moći da bi napravili kombinaciju kamenčića

Kruna Naušnice Nakit

kristala ili nakita koji štiti, simbolizuje, predstavlja, ulepšava ili isceljuje. Visoki sveštenici Egipta, koji su takođe bili i iscelitelji, nosili su mnogo kristala na telu, glavi i rukama, radi sopstvenog energetskog punjenja ili radi usmeravanja energije ka pacijentima. Kristali su korišćeni na krunama kraljeva, kraljica i sveštenika tokom cele istorije sve do danas, sa istom namerom, da bi služili za njihovo punjenje energijom i jačanje njihove ezoterične moći, a ne samo zbog njihove lepote. Faraon Na primer, čuvena Tutankamonova maska sadrži pozadinu od Lapis lazulija, oivičena je Čađavcem i Karneolom i sa Opsidijanom na očima. Jedan egipatski tekst kaže: "Lapis je Bog Amon, i Bog je Lapis. " Maska je mnogo više od dekoracije, ona je predstavljala vodič kroz faraonov put ka Zvezdama i povratak Kući. Takođe, oduvek su se pored korišćenja kristala pravili i tečni eliksiri od tih istih kristala i oni su se preporučivali za piće, ispiranje bolnih mesta, stavljanje obloga, kozmetičko umivanje i prskanje, energetsko pročišćavanje vazduha u prostoru gde se živelo i radilo, zalivanje cveća i poljoprivrednih kultura i dr. Bezbroj je sličnih primera kroz istoriju gotovo svih naroda sveta. Vremenom su ove moći kristala, njihove moćne kombinacije kao i tečnosti od njih (eliksiri), sklonjene u stranu i čuvane kao najveća tajna. Ta tajna je omogućavala moć i vlast pojedincima i prenosila se samo u krugu porodice, sa generacije na generaciju. Vama se danas pruža prilika da proniknete u vekovima čuvane tajne tog čudesnog sveta kristala.
Zemljina kora

Nastajanje kristala

Struktura Kristal je čvrsto telo geometrijski pravilnog oblika. Kristali su nastali dok se Zemlja formirala i nastavljali da se preobražavaju dok se i sama planeta menjala. Kristali su DNK Zemlje. Oni su minijaturna skladišta, koja sadrže zapise o razvoju Zemlje i nose u sebi neizbrisiva sećanja o moćnim silama koje su je oblikovale. Kojeg god oblika ili boje bili, njihova kristalna struktura im omogućava da upijaju, pohranjuju, usmeravaju ili emituju energiju, na skali elektromagnetnih talasa. Svaka vrsta kristala ima svoju specifičnu unutrašnju strukturu – pravilnu atomsku kristalnu rešetku, koja je jedinstvena za svaku vrstu kristala, i po tome se oni razlikuju. Vrlo često je sastav minerala u jednom kristalu za nijansu različit, što stvara varijacije u bojama u kojima određeni kristal može da se nađe, ali on i dalje zadržava svoju jedinstvenu kristalnu rešetku, po čemu se klasifikuje kao isti kristal. Ono što je jako važno, svaki kristal stalno vibrira na svojoj jedinstvenoj frekvenciji. Nauka koja se bavi izučavanjem kristala zove se mineralogija, a nauka koja se bavi lečenjem kristalima zove se kristaloterapija.

Čovek – energetsko biće

Čovek je prvenstveno energetsko biće. Još je Nikola Tesla govorio o tome da je za nas jedina stvarnost energija, koja je sveprisutna i sve prožima, i to kako u Kosmosu, tako i u nama samima, i da sve što vidimo i ono što ne vidimo oko nas vibrira, pa i mi sami i sve u nama. Svaki živi organizam, pa i čovek, svaki njegov organ, čak i svaka ćelija, imaju svoju frekvenciju. Sva živa bića sastoje se od ćelija koje proizvode određeno elektromagnetno polje. Ćelije međusobno komuniciraju putem vibracija određenih frekvencija. Osobe kod kojih je ovaj komunikacijski tok neometen i harmoničan smatraju se zdravim osobama. Ako dođe do poremećaja tog energetskog polja (zastoja ili blokiranja protoka energije) nastaju bolesti i tada naše telo i organi rade na izmenjenim frekvencijama. Zdravlje može da nam se vrati ako omogućimo toj energiji da ponovo normalno teče, odnosno naše telo i pojedine organe vratimo na njihovu normalnu frekvenciju funkcionisanja.
Aura Još su stari narodi tvrdili, a savremena nauka potvrdila, da sva živa bića, pa i čovekovo telo obavijaju suptilna energetska polja (biomagnetni omotač), koja su nevidljiva ali merljiva. Fini biomagnetni omotač koji okružuje i obezbeđuje zaštitnu zonu oko čovekovog fizičkog tela, i sadrži informacije o fizičkom, emotivnom i duhovnom stanju osobe, naziva se AURA, i mi je nosimo čitavog života kao što puž nosi svoju kućicu. Preko Aure smo povezali naše telo sa Univerzalnim energetskim poljem, čiji smo deo. Aura (ljudski biološki i energetski sistem) sastoji se od četiri sloja ili tela: fizičkog, emotivnog, mentalnog i duhovnog. Fizičko telo je najgušće, opipljivo, vidljivo fizičkim čulima i nižih je vibracija. Ostala su tela viših vibracija, nevidljiva našim čulima, i ona kao omotači obavijaju naše telo. Duhovno telo je najsuptilnije i radi na najvišim vibracijama. Kroz Auru neprekidno struji energija kroz posebne kanale koji se zovu meridijani, koji teku blizu površine kože, a prožimaju i celu auru slično venama kod krvotoka, i imaju svoje glavne i sporedne kanale i pritoke. Bolest nastaje kada jedan sistem, kao što je čovek, iz uređenog energetskog stanja koje mu je prirodno, dospe u stanje energetske neravnoteže, poremećaja na najdubljim unutrašnjim nivoima, što se posle prenosi ka periferiji, ka materiji i dovodi do posledica koje se ispoljavaju kao psihomentalni i na kraju fizički poremećaji i bolesti.
Čakre Glavni uzročnici bolesti su naši stresovi i negativne misli: mržnja, strah, žalost, nezadovoljstvo i dr. Stres Naše negativne misli predstavljaju energetski talas koji se širi iz našeg tela. Pri prolasku kroz našu auru negativne misli dovode do njenog oštećenja, koje postepeno prerasta u organsko ili psihičko oboljenje. One dovode do zapušenja meridijana, a time i do smanjenja protoka energije kroz auru i telo. Krajnji rezultat je poremećaj i odstupanje od zakona bioenergije u auri i telu. Tek posle svih energetskih poremećaja javlja se prva materijalna promena kao predznak bolesti: poremećaj harmoničnog odnosa anjona i katjona u regionu organa koji će oboleti. Posle toga dolazi do slabljenja funkcije tog organa, da bi se na kraju mogla konstatovati pojava simptoma i promena na njemu. Proces nastanka bolesti je dakle, energetske prirode jer u njemu učestvuju energije naših negativnih misli, dok se oboljenja organa javljaju tek na kraju, kao posledica energetskih promena. Pored stresova i negativnih misli uzročnici bolesti su i: štetna zračenja prirodnog (kosmička zračenja, podzemne vode, rude i minerali, geološke rasceline, raspadnute organske materije i dr. ) i veštačkog porekla (prokopi, tuneli, jame, septičke jame, bunari, kanalizacija), kao i brojna štetna elektromagnetna zračenja (električni vodovi, antene, radari, mikrotalasne pećnice, televizori, računari, mobilni telefoni i drugi električni uređaji). Brojna su oboljenja koja nastaju kao posledica štetnih zračenja: rak, tumor, leukemija, pobačaji, rast triglicerida, visok krvni pritisak, upale, glavobolje, depresije, zamor, nedostatak snage, i dr. Kristali isceljuju i štite od štetnih uticaja i štetnih zračenja svih vrsta. To znači da deluju na fizičkom, emotivnom, mentalnom i duhovnom nivou postojanja. Oni vraćaju u harmoniju suptilne energije i rešavaju problem, dopirući do uzroka u korenu. Najčešće kristali to rade sporo i postupno, ali je ponekad dejstvo veoma brzo.

Kristal pod jastukom Kristal u činiji

Kristali se nose u obliku kamenčića ili nakita, drže u rukama ili na telu, u vrećicama (džep, tašna), raspoređeni u životnom i radnom prostoru. Kristaloterapija se koristi za više od hiljadu bolesti, problema i stanja (fizičkih, emocionalnih, mentalnih, duhovnih), gde je pokazala širok spektar razultata – od poboljšanja kvaliteta života do izlečenja. U kristaloterapiji ne postoje nikakva štetna dejstva i pojave od korišćenja kristala. U našem katalogu opisali smo vam najoptimalnije kombinacije kristala koje imaju maksimalan efekat zaštite od raznih štetnih zračenja vašeg životnog

Kristal na telefonu Kristal na laptopu

(kat. br. 1265) i radnog prostora (kat. br. 1266), ali i vas lično od štetnog zračenja mobilnog telefona (kat. br. 1264), crne magije i dr. (kat. br. 1033). U iste svrhe služi i nakit (privesci, narukvice i ogrlice) od određenih vrsta kristala (kat. br. 1284-1680). Nakit se, pored uobičajenog nošenja, isto kao i kamenčići drži u ruci ili stavlja na telo, na ona mesta gde se želi postići isceljenje ili na odgovarajuću čakru. Pored toga, svako bi trebalo da poseduje svoj komplet kristala za rad sa čakrama. Oni se postavljaju na glavne energetske centre na telu radi aktiviranja, otklanjanja blokada i uravnoteženja našeg celokupnog energetskog sistema (kat. br. 1263). Radi zaštite od štetnih zračenja, kristali se stavljaju: pored ulaznih vrata, prozora, po uglovima stana, pored tehničkih uređaja, u kola, tašnu, džep i sl. Idealno je da u uglovima svake prostorije u kojoj živite i radite i pored svakog izvora štetnog zračenja postavite po jedan kristal iz setova za zaštitu. Time pravite zaštitnu mrežu oko stana tj. kuće, i stvarate uslove za zdrav život.

Čakre – energetski centri

Na našem telu postoji sedam glavnih energetskih centara (čakri), gde se povezuje energija fizičkog tela sa energijom AURE (energetsko polje koje okružuje sva živa bića). One se nalaze na liniji koja prati kičmeni stub i povezana je sa žlezdama sa unutrašnjim lučenjem u našem telu. Čakre su zapravo eneretski vrtlozi, koji upijaju životnu energiju, i preko sistema meridijana je prenose na glavni energetski tok, a odatle i na sve slojeve Aure, koji služe kao rezervoari raznih frekvencija energije. Svaka čakra upija određenu frekvenciju energije, te je pretvara u talase razumljive našoj svesti kao što su: emocije, misli, sluh, miris itd. Tako transformisanu životnu energiju, svaka čakra, zavisno od svog položaja i nivoa svesti na kokju deluje, prenosi i usmerava u određeni sloj Aure, u njene niže i više aspekte. Svaka čakra ima različitu vibraciju koja odgovara vibracijama određenih boja iz duginog spektra boja. Stoga svakoj čakri odgovaraju kristali određenih boja, jer i oni vibriraju na različitim frekvencijama. Delujući na svojoj frekvenciji, kristal usmerava svoje vibracije u koncentrisani zrak i dovodi energetsku disharmoniju tela ili pojedinog organa (poremećene frekvencije) u harmoničan energetski tok i vraća ih na normalnu frekvenciju funkcionisanja. Kristali deluju kroz vibraciju tako što ponovo dovode u ravnotežu biomagnetni omotač, koji obavija i prožima fzičko telo, i aktiviraju tačke povezivanja sa čakrama, koje regulišu vibrirajuće stanje našeg tela. Kristali Devojka u prirodi nose u sebi iste nepromenjene vibracije hiljadama godina (od svog nastanka), tako da oni svojim poljem deluju na naš sistem i njegove poremećene vibracije unoseći red i uravnoteženje, pokreću proces isceljenja, pokreću uspavane potencijale, otklanjaju blokade, otvaraju i pokreću energetske tokove. Na ovaj način kristali deluju na sam uzrok bolesti i dovode do izlečenja. Neki kristali daju energiju neaktivnom i lenjom organu, drugi smiruju previše aktivan organ, treći oslobađaju od bola, itd. Kristali svojim vibracijama utiču i na naša psihička, emocionalna i duhovna stanja, zbog čega imaju izuzetan ezoterijski značaj, koji se hiljadama godina potrvrđuje u praksi. Takođe, svaki od dvanaest horoskopskih znakova ima tradicionalne kristalne sklonosti. Mi smo za vas odabrali najbolje kombinacije kristala koje bi trebalo nositi uz sebe, jer oni pojačavaju i ističu odgovarajuće znake zodijaka (kat. br. 1271-kat. br. 1282). Videli smo da kristali prenose određenu energiju i deluju kroz različite vibracije koje utiču na čovekov organizam i protok enegije kroz njega. Postavljeni na glavne energetske centre (čakre) ljudskog tela ili na pojedine organe, dovode do uspostavljanja energetske ravnoteže. Svakom energetskom centru, u zavisnosti od njegove uloge i nivoa vibracije odgovara i određena grupa kristala. Svakoj čakri odgovaraju kristali određenih boja, mada ima i prelaznih kristala, koji u sebi imaju više boja i mogu se postaviti na više čakri. Energetskim centrima odgovaraju kristali u sledećim bojama:

Prva čakra – crvena i crna

Druga čakra – narandžasta

Treća čakra - žuta

Četvrta čakra – zelena i roze

Peta čakra – svetlo plava

Šesta čakra – tamno plava

Sedma čakra prozirni kristali i oni sa zlatnim primesama.

1. Prva (korenska) čakra nalazi se na kraju trupa, između polnih organa i analnog otvora, a kristali se polažu par centimetara od trupa, između nogu (kod osobe koja leži). Ona u fizičkom smislu vrši kontrolu telesnih funkcija, podstiče cirkulaciju i vezana je za reprodukciju i aktiviranje seksualne energije i osvežava organizam. Ona je centar energetske komunikacije najgrubljeg nivoa, upravlja instiktima i vrši materijalizaciju naših misli i ideja. Ovoj čakri pripada širok spektar crvenih i crnih kristala: Rubin, Granat, Jaspis crveni, Heliotrop, Aventurin crveni, Ahat crveni, Kalcit crveni, Turmalin crni, Hematit, Oniks crni, Opsidijan, Magnetit, Čađavi kvarc i dr.

Čakre

2. Druga čakra (sakralna, seksualna) nalazi se na kičmi u predelu karličnog pleksusa u visini stidne kosti, tri prsta ispod pupka. Ona je vezana za sve reproduktivne organe, urinarni sistem i sve organe pojasa karlice (donji deo stomaka). Ovoj čakri pripadaju narandžasti kristali: Karneol, Jaspis narandžast, Zlatni topaz, Aventurin oranž, Kalcit narandžasti, Vatreni Opal, Sunčev kamen, Mesečev kamen, Sardoniks i dr. 3. Treća čakra (solarni pleksus), nalazi se u predelu trbuha, tri prsta iznad pupka. Ona reguliše varenje, bolesti jetre, žuči, želuca, creva, bubrega, poboljšava metabolizam i jača imunitet. Deluje antidepresivno, oslobađa od podsvesnih strahova i uravnotežava nervni sistem. Ovoj čakri pripadaju žuti i zlatni kristali: Tigrovo oko, Citrin, Opal, Pirit, Ćilibar, Topaz žiti, Rutil i dr. 4. Četvrta čakra (srčana) nalazi se na kičmi, u kardijalnom pleksusu u visini sredine grudne kosti. Ovi kristali pomažu kod srčanih i disajnih problema i regulišu krvni pritisak. Donose unutrašnju ravnotežu, ljubav, nežnost, srdačnost i blagost u naše odnose i osećanja, i smiruju nervnu napetost. Ovoj čakri pripadaju zeleni i roze kristali: Malahit, Aventurin, Amazonit, Žad, Smaragd, Epidot, Hrizokola, Roze kvarc, Rodohrozit, Kuncit i dr. 5. Peta čakra (grlena) nalazi se na kičmi iza faringelalnog i laringealnog pleksusa, u visini grlene jamice i vezana je za tiroidnu žlezdu. Ona nas štiti od štetnih zračenja, negativnih uticaja, čuva od oboljenja grla, pluća, olakšava govor, snižava pritisak i temperaturu. Stimuliše našu volju i veru, istrajnost da sve naše ideje, želje i ciljeve sprovedemo u delo, da ne ostanu samo pusti snovi. Unosi mir, spokoj i emocionalnu ravnotežu. Ovoj čakri pripadaju svetlo plavi kristali: Ametist, Lapis lazuli, Tirkiz, Akvamarin, Kalcedon plavi, Hrizokola, Safir, Topaz svetloplavi, Aventurin plavi i dr. 6. Šesta čakra (čeona – "treće oko") nalazi se u centru glave, u kaverninom pleksusu, na čelu kod epifize, poviše korena nosa, između obrva. Kristali na ovom nivou su veoma visokih vibracija i pomažu kod glavobolja, bolesti očiju, epilepsije, zubobolje, rasejanosti, straha od smrti, nesanice i svih mentalnih poremećaja. Ovde se nalazi komandni centar za vidovitost i spoznaju. Ovoj čakri pripadaju tamnoplavi i ljubičasti kristali: Ametist, Fluorit, Lepidolit, Čaroit, Sugilit, Lapis lazuli, Sodalit, Sokolovo oko, Azurit i dr. 7. Sedma čakra (krunska) se nalazi na vrhu glave, na temenu. Ovo je najviši energetski centar na nivou fizičkog tela, koji nas otvara ka višim dimenzijama i beskonačnom duhovnom rastu. Kristali ovog nivoa su najviših vibracija, gde ljubičasta boja prelazi u belu, a bela svetlost sadrži sve boje i univerzalna je. Ovoj čakri pripadaju providni i beli kristali: Gorski kristal, Rutil, Beril, Dijamant i dr.

Vrećica i kristali

Pored sedam kristala za sedam čakri, za vreme tretmana koriste se i: balanser – najčešće Gorski kristal, koji harmonizuje i balansira rad svih drugih kristala, i on se drži za vreme tretmana u desnoj ruci. stabilizator (zemaljska čakra) – najčešće neki crni kristal za uzemljenje. Postavlja se između blago raširenih nogu. kristal za više krunsku čakru – postavlja se na oko 30cm iznad glave, i on nas povezuje sa Kosmičkom energijom.

Lečenje kristalima

Lečenje kristalima Lečenje kristalima

Lečenje kristalima Da biste na sebi mogli da uradite osnovni tretman kristaloterapije, potrebno je da imate bar jedan komplet za čakre, kao i kristale za posebne namene (za određene bolesti, za zaštitu od štetnih zračenja, za astrološke znake i dr. ). Neophodno je i da imate bar po jedan komplet kristala za čišćenje i punjenje (kompleti: Gorski kristal, Hematit, Ametist – kat. br. 1268-1270). Kristali mogu biti pojedinačni (pravilnog ili nepravilnog oblika, sirovi ili ispolirani, u raznim oblicima: piramida, jaje, lopta i dr. ), u kombinaciji za određene namene (u kesicama), i u obliku raznog nakita (ogrlice, narukvice, privesci, minđuše). U slučaju da želite nekom drugom da pomognete kristaloterapijom, potrebno je da imate više kompleta, radi čišćenja i punjenja. Prostor u kome ćete se baviti kristaloterapijom treba da je provetren, očišćen, sa blagim osvetljenjem, laganom smirujućom muzikom i obogaćen prijatnim mirisima. Tokom terapije obezbedite mir i neometan proces isceljivanja bez upliva agresivnih zvukova ili kretnji, buke, govora, zvonjave telefona. Vi takođe treba da budete opušteni i relaksirani. Ležeći na leđima na ravnoj podlozi istegnite se, zatim smirite i duboko i sporo dišite uz vizuelizaciju protoka energije i svetlosti kroz vaše telo. Terapija kristalima traje 20 do 30 minuta. Pored kompleta postavljenog po čakrama, možete staviti na određene organe (ako su bolesni) i druge pripremljene kristale.

Lečenje kristalima Lečenje kristalima Lečenje kristalima

Tretman za fizičke i psihičke bolesti može da se radi i odvojeno od rada sa čakrama. Kod psihičkih problema kristali se stavljaju na treću, četvrtu i/ili šestu čakru. Idealno bi bilo imati tretmane kristalima svakog dana, ujutru i uveče, 20 do 30 minuta.

Kada nabavite kristale neophodno je da se oni očiste i to bez obzira u kakvom su obliku (kamen ili nakit). Postoje fizičko i energetsko čišćenje. Najpre se obavlja fizičko čišćenje i to samo ako su fizički zaprljani (zemlja, krečnjak). Nakon toga prelazimo na energetsko čišćenje kristala. U čijim god rukama da su bili, od nalazača, preko obrađivača do trgovca i svih vaših prethodnika, poprimili su jedan deo njihove energije. Zato ćete primeniti jednu od tehnika energetskog čišćenja kristala, odnosno njihovog oslobađanja od loših vibracija i punjenja pozitivnom energijom. Isto je i sa upotrebom kristala u procesu lečenja vas ili drugih – oni se nakon toga energetski zaprljaju i obavezno je posle svakog korišćenja da se očiste.

Pranje kristala Kristali na suncu Postoje razne tehnike čišćenja, a najčešće je to pod mlazom vode ili pored drugih kristala, tzv. "čistača" (Gorski kristal, Hematit, Ametist i dr. ). Kristali na dlanu Svaki kristal koji kupite bez obzira u kakvom je obliku: kamenčić, narukvica, ogrlica, privezak i dr. ima svoje uputstvo za energetsko čišćenje i energetsko punjenje, koga treba da se strogo pridržavate. Čak i kristale koje ne koristite (odnosi se i na nakit) da bi vam bili u funkciji, morate najkasnije na svakih 15 dana da očistite i napunite. Tako im povećavate snagu i efikasnost. Nakon energetskog čišćenja sledi obavezno i energetsko punjenje kristala. Kristali se najčešće pune direktnim izlaganjem sunčevim zracima, ali neki ne vole sunce, već se pune izloženi mesečevim zracima, a neki pored drugih kristala tzv. "punjača" (Gorski kristal, Hematit, Ametist itd. ).

Strogo se pridržavajte priloženih uputstava za energetsko čišćenje i energetsko punjenje koje dobijete uz kristale, jer u suprotnom možete trajno da oštetite kristale.

Kristale energetskog čišćenja i punjenja, kao i druge kristale, uvek držite u staklenim ili zemljanim posudama, dakle u posudama od prirodnih materijala. Mnogi ljudi vole jedan dan u sedmici da izdvoje i prirede sebi "dan kristala", kada komuniciraju sa svojim kristalima (odnosi se i na nakit), čiste, pune, proučavaju, meditiraju sa njima, i tako usklađuju postepeno svoju energiju sa energijom svojih kristala.

Način upotrebe kristala
  1. Svaki kristal iz "Vodiča za izbor kristala u nakitu" je dobar za navedenu namenu. Idealna je kombinacija više kristala za određenu namenu sa navedenog spiska preporučenih kristala.
  2. Nakit ili kristalni set se stavljaju na organ koji se tretira ili na čakru kojoj odgovarajući kristal pripada (pogledati u Imenik kristala).
  3. Ogrlice i narukvice nosite na sebi maksimalno 8 sati dnevno. Priveske za lančiće i ključeve možete nositi neograničeno.
  4. Obavezno je održavanje kristala putem energetskog čišćenja i energetskog punjenja, prema priloženim uputstvima, posebno posle kupovine, a pre prve upotrebe. Za to vam je potrebno samo nekoliko minuta.
  5. Prilikom kupovine nekog kristala, proverite u "Imeniku kristala" da li vam je potreban neki set za energetsko čišćenje ili energetsko punjenje kupljenog kristala.
  6. Pored nakita imamo i setove (kat. br. 1001-1283) od više vrsta kristala za određenu namenu, kao i eliksire (tečne kristale – kat. br. 3000 - 3655). Njihovo zajedničko korišćenje (čvrsti i tečni kristali) daje maksimalne efekte. Potrebno je samo da poručite kataloški broj seta ili eliksira preko naših telefona, e-maila, sms-a ili poštom.
  7. Kupujući svakog meseca, po nešto od kristala, formirajte svoju kućnu "Kristalnu apoteku".
  8. I ne zaboravite, da izbor kristala vršite prema njihovoj nameni, a vašoj potrebi u skladu sa "Vodičem za izbor kristala". Tek onda ih birajte prema njihovoj lepoti.
Kristaloterapija se zasniva na tradicionalnoj holističkoj medicini i ne isključuje vaš odlazak kod lekara konvencionalne medicine. Kristaloterapija može da se koristi uz sve druge terapije koje koristite, bez štetnih posledica.

Beograd, Svetog Save 1-9 B/503 T/F: +381 11 23 21 703 svetkristala@gmail.com www.svetkristala.co.rs Mat. br.: 20363428 PIB: 105372943 PBB: 255-3878-75