Menu On-line kupovina Naslovna Radnja Svet kristala Katalog
Katalog proizvoda
Kristalni setovi
Set za čakre
Čovek je prvenstveno energetsko biće. Kroz naše telo neprekidno struje energije različitih frekvencija, koje nam omogućavaju život. Kada dođe do zastoja ili prekida protoka energije kroz naše telo, nastaju bolesti. Zdravlje može da nam se vrati ako omogućimo energiji da ponovo normalno teče, odnosno ako naše telo i pojedine organe vratimo na njihovu normalnu frekvenciju funkcionisanja. Kristali iz ovog seta deluju na svih sedam glavnih energetskih centara (čakri) na našem telu i dovode energetsku disharmoniju tela ili pojedinog organa u harmoničan energetski tok i vraća ih na normalnu frekvenciju funcionisanja. Set sadrži detaljno uputstvo za upotrebu i garanciju originalnosti dragog kamenja.
Kataloški broj: 1263 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1263 1268 1269 1270
Set za zaštitu od štetnog zračenja mobilnog telefona
Savremenim načinom života u uslovima industrijskog i informatičkog društva, čovek je okružen mnoštvom štetnih zračenja prirodnog i veštačkog porekla. Duža izloženost uticaju štetnih zračenja remeti energetsku strukturu našeg tela i dolazi do pojave brojnih bolesti pa čak i do smrti. Kombinacija kristala u ovom setu efikasno štiti od štetnog zračenja mobilnog telefona. Set sadrži detaljno uputstvo za upotrebu i garanciju originalnosti dragog kamenja.
Kataloški broj: 1264 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1264 1268
Set za zaštitu od štetnog zračenja mobilnog telefona (sa punjačima)
Savremenim načinom života u uslovima industrijskog i informatičkog društva, čovek je okružen mnoštvom štetnih zračenja prirodnog i veštačkog porekla. Duža izloženost uticaju štetnih zračenja remeti energetsku strukturu našeg tela i dolazi do pojave brojnih bolesti pa čak i do smrti. Kombinacija kristala u ovom setu efikasno štiti od štetnog zračenja mobilnog telefona. Set sadrži detaljno uputstvo za upotrebu i garanciju originalnosti dragog kamenja.
Kataloški broj: 1264A Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1264A
Set za zaštitu od štetnog zračenja u životnom prostoru
Savremenim načinom života u uslovima industrijskog i informatičkog društva, čovek je okružen mnoštvom štetnih zračenja prirodnog i veštačkog porekla. Duža izloženost uticaju štetnih zračenja remeti energetsku strukturu našeg tela i dolazi do pojave brojnih bolesti pa čak i do smrti. Kombinacija kristala u ovom setu efikasno štiti od štetnog zračenja mobilnog telefona. Set sadrži detaljno uputstvo za upotrebu i garanciju originalnosti dragog kamenja.
Kataloški broj: 1265 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1265 1268 1270
Set za zaštitu od štetnog zračenja u radnom prostoru
Savremenim načinom života u uslovima industrijskog i informatičkog društva, čovek je okružen mnoštvom štetnih zračenja prirodnog i veštačkog porekla. Duža izloženost uticaju štetnih zračenja remeti energetsku strukturu našeg tela i dolazi do pojave brojnih bolesti pa čak i do smrti. Kombinacija kristala u ovom setu efikasno štiti od štetnog zračenja mobilnog telefona. Set sadrži detaljno uputstvo za upotrebu i garanciju originalnosti dragog kamenja.
Kataloški broj: 1266 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1266 1268
Set za zaštitu od štetnog zračenja u kolima
Savremenim načinom života u uslovima industrijskog i informatičkog društva, čovek je okružen mnoštvom štetnih zračenja prirodnog i veštačkog porekla. Duža izloženost uticaju štetnih zračenja remeti energetsku strukturu našeg tela i dolazi do pojave brojnih bolesti pa čak i do smrti. Kombinacija kristala u ovom setu efikasno štiti od štetnog zračenja mobilnog telefona. Set sadrži detaljno uputstvo za upotrebu i garanciju originalnosti dragog kamenja.
Kataloški broj: 1267 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1267 1268
Set za energetsko čišćenje i energetsko punjenje kristala (gorski kristal)
Da bi kristali imali svoje puno dejstvo u kristaloterapiji, oni moraju na svakih 10-15 dana da se eneretski očiste i energetski napune. Ovaj set služi za energetsko čišćenje i punjenje tamo gde se to radi uz pomoć Gorskog kristala. Set sadrži detaljno uputstvo za upotrebu i garanciju originalnosti dragog kamenja.
Kataloški broj: 1268 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1268
Set za energetsko čišćenje i energetsko punjenje kristala (hematit)
Da bi kristali imali svoje puno dejstvo u kristaloterapiji, oni moraju na svakih 10-15 dana da se eneretski očiste i energetski napune. Ovaj set služi za energetsko čišćenje i punjenje tamo gde se to radi uz pomoć Hematita. Set sadrži detaljno uputstvo za upotrebu i garanciju originalnosti dragog kamenja.
Kataloški broj: 1269 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1269 1268 1268
Set za energetsko čišćenje i energetsko punjenje kristala (ametist)
Da bi kristali imali svoje puno dejstvo u kristaloterapiji, oni moraju na svakih 10-15 dana da se eneretski očiste i energetski napune. Ovaj set služi za energetsko čišćenje i punjenje tamo gde se to radi uz pomoć Ametista. Set sadrži detaljno uputstvo za upotrebu i garanciju originalnosti dragog kamenja.
Kataloški broj: 1270 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1270 1268

NAPOMENA: Preporuka kod izbora kristala je urađena prema tradicionalnom kristaloterapeutskom učenju i holističkoj medicini i ne isključuje vaš odlazak kod lekara konvencionalne medicine.

Beograd, Svetog Save 1-9 B/503 T/F: +381 11 23 21 703 svetkristala@gmail.com www.svetkristala.co.rs Mat. br.: 20363428 PIB: 105372943 PBB: 255-3878-75