Tel: +381 11 23 21 703
Mob: +381 63 85 20 062
svetkristala@gmail.com
Korpa
Menu On-line kupovina Naslovna Radnja Svet kristala Katalog
Kristali štite od štetnih zračenja
1. Vrste zračenja

Zračenja-vibracije su prirodne pojave koje su sastavni deo čovekove životne sredine. Čovek je nastao i evoluirao sa tim zračenjima.

U prirodi postoje pozitivna zračenja i zračenja koja štetno utiču na život i zdravlje ljudi.

Pojavom izuzetno velikog broja novih, štetnih zračenja, izazvanih neposrednom aktivnošću samog čoveka, prvobitna ravnoteža zračenja u prirodi opasno je narušena.

1.1. Pozitivna zračenja

Pozitivna zračenja obnavljaju životni potencijal čoveka, tako što svojim vibratornim nivoom podržavaju vibratorni nivo njegovog životnog impulsa. Dejstvo tih zračenja dovodi u ravnotežu dva osnovna procesa kod čoveka:

 • proces održavanja vrste i
 • proces promene (adaptibilnosti).

Pozitivna zračenja potpomažu održavanje ravnoteže između ova dva, naizgled suprotna procesa. Proces održavanja osnovne životne energije u funkciji je da ne dozvoli ni jednu promenu u energetskom potencijalu čoveka koja se ne uklapa u energetski kod vrste.

Proces promene (adaptibilnosti) drugi je proces, bez kojega živi svet, pa ni čovek, ne bi mogao da opstane. Ukoliko bi to prilagođavanje izostalo, došlo bi do narušavanja sveukupne ravnoteže, a ujedno bismo izgubili oslonac u sopstvenom okruženju.

Održavanje sveukupne ravnoteže složen je proces. Mnogo je lakše narušiti ravnotežu, nego je održati. Njena poremećenost u današnjem vremenu je tolika da ugrožava opstanak živog sveta.

1.2. Štetna zračenja

Savremenim načinom života u uslovima industrijskog, postindustrijskog i informatičkog društva, čovek stvara izobilje novih štetnih zračenja koja uveliko povećavaju patogenost postojećih štetnih i umanjuju blagotvorno dejstvo pozitivnih zračenja.

Podela i vrste štetnih zračenja

Dijagram zračenja

Slika 1.

Podela štetnih zračenja i elektromagnetnog spektra
Vrsta zračenja Talasna dužina FREKVENCIJA POREKLO/UPOTREBA
GEOPATOGENA 10.000 km 30 Hz NF struje Naizmenična struja, NF područje govor i muzika
1.000 km 300 Hz
GEOVIBRACIONA 100 km 3.000 Hz
10 km 30.000 Hz
NEJONIZIRAJUĆA (TEHNIČKA) 1.000 m 300 kHz Visokofrekventni LW RADIO EMISIJE
100 m 3 MHz MW
10 m 30 MHz KW
1 m 300 MHz UKW
10 cm 3 GHz WHF RADIO I TV EMISIJE
1 cm 30 GHz UHF
1 mm 300 GHz SHF EHF
100 µm 3x1012 Hz SVETLOST Sunčevi zraci
Infracrveni zraci
Ultravioletni zraci
Vidljiva zračenja
10 µm 3x1013 Hz
1.000 nm 3x1014 Hz
100 nm 3x1015 Hz
JONIZIRAJUĆA (JONSKA) 10 nm 3x1016 Hz Rentgenski zraci
Meki i tvrdi
1 nm 3x1017 Hz
100 pm 3x1018 Hz
10 pm 3x1019 Hz Gama zraci
Meki i tvrdi
1 pm 3x1020 Hz
100 fm 3x1021 Hz
KOSMIČKA 10 fm 3x1022 Hz Kosmički zraci raznog porekla
1 fm 3x1023 Hz
100 am 3x1024 Hz

Slika 2.

1.2.1. Geopatogena-geovibraciona zračenja

Geovibraciona zračenja su štetna zračenja, čiji se izvor nalazi ispod površine zemlje. Njihovu pojavu može da izazove sve ono što preseca, raslojava ili na bilo koji drugi način remeti prirodnu homogenost zemljinih slojeva.

U ovu grupu zračenja spadaju:

 • a) zračenje toka podzemnih voda,
 • b) zračenje ruda, minerala,
 • c) zračenje geoloških raselina i
 • d) zračenja nastala raspadom organskih materija.
1.2.2. Kosmička zračenja

Interakcijom kosmičkih sila sa zemljinim gravitacionim i magnetnim poljem, nastaju mreže kosmičkih zračenja.

Linije mreža kosmičkih zračenja nisu štetne same po sebi, ali postoji mogućnost da se na njih prenosi snop štetnog zračenja nekog drugog porekla, formirajući čvorove zračenja. Kosmička zračenja formiraju mreže:

 • a) Hortmanova mreža (pravac S-J 2m, I-Z 2,5m, Š=21 cm),
 • b) Kerijeva mreža (pravac S/I - J/Z 3,5 m, Š=50 cm),
 • c) Šnajderova mreža (pravac S/I - J/Z 7m, Š=50 cm).
1.2.3. Tehnička zračenja

Nastaju delovanjem tehnike različitog porekla i namene.

Podela:
 1. Nejonizujuća:
  • Električna (struja)
  • Elektronska
 2. Jonizujuća:
  • Alfa zraci (jezgro helijuma)
  • Beta zraci (elektroni) (-)
  • Neutroni (Nenaelektrisane čestice)
  • Gama i x zraci (EM energija)
 3. Mehaničke vibracije
  • Rad teških mašina
  • Saobraćajna sredstva
  • Ultrazvučne vibracije neispravnih mašina i aparata
2. Dejstvo štetnih zračenja na čoveka

Duža izloženost kompleksnom uticaju štetnih zračenja izuzetno remeti energetsku strukturu bioloških sistema, a to se odražava tako što dolazi do pojava različitih oboljenja kako psiho-mentalnih tako i fizičkih. Dug uticaj štetnih zračenja kod slabije sazdanih osoba (sa slabijim imunitetom), dovodi do pojave najtežnih oboljenja, pa čak i do smrti.

2.1. Štetno dejstvo geopatogenih zračenja

Opšta karakteristika geopatogenih zračenja je da su to NISKOFREKVENTNA ZRAČENJA, koja u ćelijama živih bića izazivaju promene membranskog potencijala, tako što ga depolarizuju ili hiperpolarizuju

Duža izloženost organizma uticaju geopatogenih zračenja, može da izazove ozbiljan poremećaj elektromagnetnog polja što dovodi do poremećaja elektromagnetnog svojstva krvi.

Na mestima gde su prisutna geopatogena zračenja često je izuzetno uvećan elektrostatički naboj, koji može da utiče na pojavu depresija, agresivnosti, glavobolja, srčane smetnje i dr.

Niskofrekventni vibratorni nivoi geopatogenih zračenja, izrazito su opasni po jajne, moždane i ćelije krvi, kao i po koštanu srž.

2.2. Štetno dejstvo tehničkih i kosmičkih zračenja

Opšta karakteristika ovih zračenja je da spadaju u VISOKOFREKVENTNA ZRAČENJA, sa izraženim prisustvom elektromagnetizma.

Većinu tehničkih zračenja čovek je stvorio u poslednjih sto godina, te se još uvek genetski nije stigao adaptirati na njih.

U ćelijama izloženim vibracijama visokih frekvencija, dolazi do elektromagnetnog poremećaja. Usled intermolekularnog trenja, nastaje raspad aminokiselina i eliminacija masti. Pošto su masti u velikoj meri sadržane u nervnim ćelijama, vrlo brzo dolazi do razlaganja masti i do propadanja ćelija. Posledice toga su razdražljivost, nesanica, nesposobnost pamćenja, depresija, psihički poremećaj.

Nejonizujuća zračenja - polja koja ubijaju

Elektrodistributivne mreže velike snage svrstane su u objekte opasne po ljudsko zdravlje zbog stvaranja jakih elektromagnetnih polja (EMP), kao i mobilni telefoni, računari, električni kreveti, radari, električna ćebad, TV aparati i dr. Posledice ovih uticaja se upravo ovih godina počinju pojavljivati.

Rezultati istraživanja

Naročito su upozoravajući efekti polja VN (visoko naponska) mreža od 50 do 60 Hz, niskofrekventnih impulsnih radarskih sistema i ekstremno niske frekvencije komunikacionih sistema velike snage. Kratak izbor nekih zaključaka raznih istraživačkih rezultata ukazuju na sledeće:

 1. Rizik umiranja od akutne leukemije se povećava za 2,6 puta ako radite u elektronskoj struci.
 2. Osoblje profesionalno izloženo nejonizujućem zračenju u poređenju sa svojim kolegama bez uticaja tog zračenja, imaju skoro 7 puta veću verovatnoću dobijanja raka koštane srži i limfocita, a više od 4 puta veću verovatnoću razvoja tumora tiroidne žlezde. Mlađe osobe između 20 i 30 godina imaju 55% veći rizik da dobiju rak.
 3. Oko 10 do 15% od svih slučajeva dečijih kancera može se pripisati snažnim frekventnim EMP koji se nalaze u njihovim kućama. Za decu koja žive u blizini visoko naponskih provodnika rizik se povećava za više od 5 puta od onih koji ne žive u takvim uslovima.
 4. Znatno povećanje broja pobačaja dovodi se u vezu sa uticajem električnih pokrivača i vodenih kreveta sa električnim zagrevanjem vode u toku zimskih dana.
 5. Elektromagnetno polje 45 Hz snage 100 mT izaziva rapidno formiranje triglicerida što ukazuje na verovatne srčane probleme.
 6. 100% povećanje broja pobačaja pronađeno je kod operatera za kontrolnim TV ekranima/monitorima u poređenju sa trudnicama koje nisu radile te poslove. Posmatrana je grupa od 1593 žene.
 7. Klinička depresija i ubistva blisko se povezuju sa životom u blizini snažnih visoko naponskih linija.

Izvor: "National Radilogical Protection Board" / Engleska

Kod dejstva tehničkih i kosmičkih zračenja, postoji izloženost pozitivnom naboju i tada se javljaju bujanje ćelija tumora, visok krvni pritisak, bolovi u spazmi.

Izloženost negativnom naboju, dovodi do pojave upala, depresija, zamora, nedostatka snage, kao i do hipofunkcije izloženih organa.

U našem on-line katalogu opisali smo vam optimalne kombinacije kristala koje imaju maksimalan efekat zaštite od raznih štetnih zračenja vašeg životnog (kat. br. 1265) i radnog prostora (kat. br. 1266), ali i vas lično od štetnog zračenja mobilnog telefona (kat. br. 1264), crne magije (kat. br. 1033) i dr. U iste svrhe služi i nakit (privesci, narukvice i ogrlice) od određenih vrsta kristala (Katalog proizvoda kat. br. 1284-1680).

Radi zaštite od štetnih zračenja, kristali se stavljaju: pored ulaznih vrata, prozora, po uglovima stana, pored tehničkih uređaja, u kola, tašnu, džep i sl.

Idealno je da u uglovima svake prostorije u kojoj živite i radite i pored svakog izvora štetnog zračenja postavite po jedan kristal iz setova za zaštitu. Time pravite zaštitnu mrežu oko stana tj. kuće, i stvarate uslove za zdrav život.

Napomena: svaki naš proizvod poseduje uputstvo za upotrebu.
HIT ponuda!
K.br. 3020 Eliksir za otklanjanje negativne (štetne) energije iz prostora i Aure.

Ova intenzivna voda dragog kamenja (kristala) koristi se za čišćenje prostorija i Aure od štetnih zračenja i energija svih vrsta, kao i štetnih informacija svih vrsta u prostoru i Auri. Tečnost sipati u raspršivač sa pumpicom i poprskati prostor, posle 15-30 minuta otvoriti prozore i temeljno provetriti prostor u trajanju od najmanje 15 minuta.

Ovaj eliksir ujedno čisti i štiti vašu Auru. Više puta u toku dana poprskajte oko vašeg tela. Time otklnjate štetne uticaje svih vrsta na vašu Auru, i podstičete normalan protok energije kroz Auru i vaše fizičko telo. Ujedno održavate bistrinu i svesnost uma. Za prostor od 60 - 80 m2, mesečno je potrebno 5-7 boca od 500 ml.

Odlično je kombinovati sa eliksirom 3002 (Jačanje i zaštita Aure, aktiviranje čakri, balansiranje energije), koji se pije.

Uz ovaj eliksir preporučujemo korišćenje kristalnih setova k.br. 1264, k.br. 1265, k.br. 1266, k.br. 1267, kupke k.br. 3036 i nešto od kristala u obliku nakita između sledećih vrsta: Amazonit, Fluorit, Heliotrop, Malahit, Ametist, Ahat (sve vrste), Čađavi Kvarc, Turmalin Crni, Roze Kvarc, Tirkiz.

Beograd, Svetog Save 1-9 B/503 T/F: +381 11 23 21 703 svetkristala@gmail.com www.svetkristala.co.rs Mat. br.: 20363428 PIB: 105372943 PBB: 255-3878-75