Menu On-line kupovina Naslovna Radnja Svet kristala Katalog
Katalog proizvoda
Narukvice sa okruglim kristalima
Narukvice sa okruglim kristalima ahat mahinovski (6 mm)
Kataloški broj: 1343 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1343
Narukvice sa okruglim kristalima amazonit (6 mm)
Kataloški broj: 1344 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1344
Narukvice sa okruglim kristalima ametist (6 mm)
Kataloški broj: 1345 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1345 1268
Narukvice sa okruglim kristalima aventurin zeleni (6 mm)
Kataloški broj: 1346 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1346
Narukvice sa okruglim kristalima fluorit (6 mm)
Kataloški broj: 1347 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1347
Narukvice sa okruglim kristalima gorski kristal (6 mm)
Kataloški broj: 1348 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1348
Narukvice sa okruglim kristalima hematit (6 mm)
Kataloški broj: 1349 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1349 1268 1268
Narukvice sa okruglim kristalima jaspis brečasti (6 mm)
Kataloški broj: 1350 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1350
Narukvice sa okruglim kristalima jaspis crveni (6 mm)
Kataloški broj: 1351 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1351 1268
Narukvice sa okruglim kristalima jaspis dalmatinac (6 mm)
Kataloški broj: 1352 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1352 1268
Narukvice sa okruglim kristalima jaspis pejzažni (6 mm)
Kataloški broj: 1353 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1353
Narukvice sa okruglim kristalima jaspis zmijska koža (6 mm)
Kataloški broj: 1354 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1354
Narukvice sa okruglim kristalima karneol (6 mm)
Kataloški broj: 1355 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1355
Narukvice sa okruglim kristalima kvarc jagoda (višnja) (6 mm)
Kataloški broj: 1356 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1356 1270
Narukvice sa okruglim kristalima mukait (6 mm)
Kataloški broj: 1357 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1357 1268
Narukvice sa okruglim kristalima oniks crni (6 mm)
Kataloški broj: 1358 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1358 1268
Narukvice sa okruglim kristalima opsidijan mahagoni (6 mm)
Kataloški broj: 1359 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1359
Narukvice sa okruglim kristalima opsidijan snežna pahuljica (6 mm)
Kataloški broj: 1360 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1360 1268
Narukvice sa okruglim kristalima rodonit (6 mm)
Kataloški broj: 1361 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1361
Narukvice sa okruglim kristalima roze kvarc (6 mm)
Kataloški broj: 1362 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1362 1268 1270
Narukvice sa okruglim kristalima rutilski kvarc (6 mm)
Kataloški broj: 1363 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1363
Narukvice sa okruglim kristalima serpentin (6 mm)
Kataloški broj: 1364 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1364 1268
Narukvice sa okruglim kristalima sodalit (6 mm)
Kataloški broj: 1365 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1365 1268
Narukvice sa okruglim kristalima tigrovo oko (6 mm)
Kataloški broj: 1366 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1366
Narukvice sa okruglim kristalima tigrovo oko crveno (6 mm)
Kataloški broj: 1367 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1367 1268
Narukvice sa okruglim kristalima tirkiz (6 mm)
Kataloški broj: 1368 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1368 1269 1268
Narukvice sa okruglim kristalima unakit, epidot (6 mm)
Kataloški broj: 1369 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1369 1268
Narukvice sa okruglim kristalima žad (6 mm)
Kataloški broj: 1371 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1371 1270
Narukvice sa okruglim kristalima ahat mahinovski (8 mm)
Kataloški broj: 1372 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1372
Narukvice sa okruglim kristalima amazonit (8 mm)
Kataloški broj: 1373 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1373
Narukvice sa okruglim kristalima ametist (8 mm)
Kataloški broj: 1374 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1374 1268
Narukvice sa okruglim kristalima aventurin zrlrni (8 mm)
Kataloški broj: 1375 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1375
Narukvice sa okruglim kristalima fluorit (8 mm)
Kataloški broj: 1376 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1376
Narukvice sa okruglim kristalima gorski kristal (8 mm)
Kataloški broj: 1377 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1377
Narukvice sa okruglim kristalima hematit (8 mm)
Kataloški broj: 1378 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1378 1268 1268
Narukvice sa okruglim kristalima jaspis brečasti (8 mm)
Kataloški broj: 1379 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1379
Narukvice sa okruglim kristalima jaspis crveni (8 mm)
Kataloški broj: 1380 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1380 1268
Narukvice sa okruglim kristalima jaspis dalmatinac (8 mm)
Kataloški broj: 1381 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1381 1268
Narukvice sa okruglim kristalima jaspis pejzažni (8 mm)
Kataloški broj: 1382 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1382
Narukvice sa okruglim kristalima jaspis zmijska koža (8 mm)
Kataloški broj: 1383 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1383
Narukvice sa okruglim kristalima karneol (8 mm)
Kataloški broj: 1384 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1384
Narukvice sa okruglim kristalima kvarc jagoda (višnja) (8 mm)
Kataloški broj: 1385 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1385 1270
Narukvice sa okruglim kristalima mukait (8 mm)
Kataloški broj: 1386 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1386 1268
Narukvice sa okruglim kristalima oniks crni (8 mm)
Kataloški broj: 1387 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1387 1268
Narukvice sa okruglim kristalima opsidijan mahagoni (8 mm)
Kataloški broj: 1388 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1388
Narukvice sa okruglim kristalima opsidijan snežna pahuljica (8 mm)
Kataloški broj: 1389 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1389 1268
Narukvice sa okruglim kristalima rodonit (8 mm)
Kataloški broj: 1390 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1390
Narukvice sa okruglim kristalima roze kvarc (8 mm)
Kataloški broj: 1391 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1391 1268 1270
Narukvice sa okruglim kristalima rutilski kvarc (8 mm)
Kataloški broj: 1392 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1392
Narukvice sa okruglim kristalima serpentin (8 mm)
Kataloški broj: 1393 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1393 1268
Narukvice sa okruglim kristalima sodalit (8 mm)
Kataloški broj: 1394 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1394 1268
Narukvice sa okruglim kristalima tigrovo oko (8 mm)
Kataloški broj: 1395 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1395
Narukvice sa okruglim kristalima tigrovo oko crveno (8 mm)
Kataloški broj: 1396 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1396 1268
Narukvice sa okruglim kristalima tirkiz (8 mm)
Kataloški broj: 1397 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1397 1269 1268
Narukvice sa okruglim kristalima unakit, epidot (8 mm)
Kataloški broj: 1398 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1398 1268
Narukvice sa okruglim kristalima žad (8 mm)
Kataloški broj: 1400 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1400 1270
Narukvice sa okruglim kristalima ahat mahinovski (10 mm)
Kataloški broj: 1401 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1401
Narukvice sa okruglim kristalima amazonit (10 mm)
Kataloški broj: 1402 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1402
Narukvice sa okruglim kristalima ametist (610mm)
Kataloški broj: 1403 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1403 1268
Narukvice sa okruglim kristalima aventurin zeleni (10 mm)
Kataloški broj: 1404 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1404
Narukvice sa okruglim kristalima fluorit (10 mm)
Kataloški broj: 1405 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1405
Narukvice sa okruglim kristalima gorski kristal (10 mm)
Kataloški broj: 1406 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1406
Narukvice sa okruglim kristalima hematit (10 mm)
Kataloški broj: 1407 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1407 1268 1268
Narukvice sa okruglim kristalima jaspis brečasti (10 mm)
Kataloški broj: 1408 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1408
Narukvice sa okruglim kristalima jaspis crveni (10 mm)
Kataloški broj: 1409 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1409 1268
Narukvice sa okruglim kristalima jaspis dalmatinac (10 mm)
Kataloški broj: 1410 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1410 1268
Narukvice sa okruglim kristalima jaspis pejzažni (10 mm)
Kataloški broj: 1411 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1411
Narukvice sa okruglim kristalima jaspis zmijska koža (10 mm)
Kataloški broj: 1412 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1412
Narukvice sa okruglim kristalima karneol (10 mm)
Kataloški broj: 1413 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1413
Narukvice sa okruglim kristalima kvarc jagoda (višnja) (10 mm)
Kataloški broj: 1414 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1414 1270
Narukvice sa okruglim kristalima mukait (10 mm)
Kataloški broj: 1415 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1415 1268
Narukvice sa okruglim kristalima oniks crni (10 mm)
Kataloški broj: 1416 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1416 1268
Narukvice sa okruglim kristalima opsidijan mahagoni (10 mm)
Kataloški broj: 1417 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1417
Narukvice sa okruglim kristalima opsidijan snežna pahuljica (10 mm)
Kataloški broj: 1418 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1418 1268
Narukvice sa okruglim kristalima rodonit (10 mm)
Kataloški broj: 1419 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1419
Narukvice sa okruglim kristalima roze kvarc (10 mm)
Kataloški broj: 1420 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1420 1268 1270
Narukvice sa okruglim kristalima rutilski kvarc (10 mm)
Kataloški broj: 1421 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1421
Narukvice sa okruglim kristalima serpentin (10 mm)
Kataloški broj: 1422 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1422 1268
Narukvice sa okruglim kristalima sodalit (10 mm)
Kataloški broj: 1423 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1423 1268
Narukvice sa okruglim kristalima tigrovo oko (10 mm)
Kataloški broj: 1424 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1424
Narukvice sa okruglim kristalima tigrovo oko crveno (10 mm)
Kataloški broj: 1425 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1425 1268
Narukvice sa okruglim kristalima tirkiz (10 mm)
Kataloški broj: 1426 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1426 1269 1268
Narukvice sa okruglim kristalima unakit, epidot (10 mm)
Kataloški broj: 1427 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1427 1268
Narukvice sa okruglim kristalima žad (10 mm)
Kataloški broj: 1429 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1429 1270
Narukvice sa okruglim kristalima ahat plavi čipkasti (6 mm)
Kataloški broj: 1597 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1597
Narukvice sa okruglim kristalima citrin (6 mm)
Kataloški broj: 1598 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1598 1269 1270
Narukvice sa okruglim kristalima čađavi kvarc (6 mm)
Kataloški broj: 1599 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1599 1268
Narukvice sa okruglim kristalima granat (6 mm)
Kataloški broj: 1600 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1600
Narukvice sa okruglim kristalima koral (6 mm)
Kataloški broj: 1601 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1601
Narukvice sa okruglim kristalima labradorit (6 mm)
Kataloški broj: 1602 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1602
Narukvice sa okruglim kristalima lapis lazuli (6 mm)
Kataloški broj: 1603 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1603 1269 1268 1269
Narukvice sa okruglim kristalima peridot (6 mm)
Kataloški broj: 1604 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1604
Narukvice sa okruglim kristalima prehnit (6 mm)
Kataloški broj: 1605 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1605 1268
Narukvice sa okruglim kristalima turmalin crni (6 mm)
Kataloški broj: 1606 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1606
Narukvice sa okruglim kristalima ahat plavi čipkasti (8 mm)
Kataloški broj: 1607 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1607
Narukvice sa okruglim kristalima citrin (8 mm)
Kataloški broj: 1608 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1608 1269 1270
Narukvice sa okruglim kristalima čađavi kvarc (8 mm)
Kataloški broj: 1609 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1609 1268
Narukvice sa okruglim kristalima granat (8 mm)
Kataloški broj: 1610 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1610
Narukvice sa okruglim kristalima koral (8 mm)
Kataloški broj: 1611 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1611
Narukvice sa okruglim kristalima labradorit (8 mm)
Kataloški broj: 1612 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1612
Narukvice sa okruglim kristalima lapis lazuli (8 mm)
Kataloški broj: 1613 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1613 1269 1268 1269
Narukvice sa okruglim kristalima peridot (8 mm)
Kataloški broj: 1614 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1614
Narukvice sa okruglim kristalima prehnit (8 mm)
Kataloški broj: 1615 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1615 1268
Narukvice sa okruglim kristalima turmalin crni (8 mm)
Kataloški broj: 1616 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1616
Narukvice sa okruglim kristalima ahat plavi čipkasti (10 mm)
Kataloški broj: 1617 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1617
Narukvice sa okruglim kristalima citrin (10 mm)
Kataloški broj: 1618 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1618 1269 1270
Narukvice sa okruglim kristalima čađavi kvarc (10 mm)
Kataloški broj: 1619 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1619 1268
Narukvice sa okruglim kristalima granat (10 mm)
Kataloški broj: 1620 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1620
Narukvice sa okruglim kristalima koral (10 mm)
Kataloški broj: 1621 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1621
Narukvice sa okruglim kristalima labradorit (10 mm)
Kataloški broj: 1622 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1622
Narukvice sa okruglim kristalima lapis lazuli (10 mm)
Kataloški broj: 1623 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1623 1269 1268 1269
Narukvice sa okruglim kristalima peridot (10 mm)
Kataloški broj: 1624 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1624
Narukvice sa okruglim kristalima prehnit (10 mm)
Kataloški broj: 1625 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1625 1268
Narukvice sa okruglim kristalima turmalin crni (8 mm)
Kataloški broj: 1626 Kataloški broj Čistač kat. br. Punjač kat. br.
1626

NAPOMENA: Preporuka kod izbora kristala je urađena prema tradicionalnom kristaloterapeutskom učenju i holističkoj medicini i ne isključuje vaš odlazak kod lekara konvencionalne medicine.

Beograd, Svetog Save 1-9 B/503 T/F: +381 11 23 21 703 svetkristala@gmail.com www.svetkristala.co.rs Mat. br.: 20363428 PIB: 105372943 PBB: 255-3878-75