Tel: +381 11 23 21 703
Mob: +381 63 85 20 062
svetkristala@gmail.com
Korpa
Menu On-line kupovina Naslovna Radnja Svet kristala Katalog
Naučni aspekt kristaloterapije

Organizam čoveka je izvor elektromagnetnog emitovanja. Poznato je da svaka živa ćelija emituje elektromagnetne talase. Time se u svim živim bićima stvara specifično i jedinstveno elektromagnetno polje preko koga se sva živa bića na planeti nalaze u vezi ili vibracionoj interakciji. Postoji, takozvana, elektromagnetna mreža čoveka kroz koju cirkulišu elektromagnetni talasi stvarajući vlastito koherentno polje čoveka. Elektromagnetno polje bolesne osobe razlikuje se od elektromagnetnog emitovanja zdrave osobe. Kristaloterapija koristi elektromagnetna emitovanja kristala, da bi sprečila bolest ili se borila protiv nje. Ova energija je mala i bezopasna za organizam, ali sasvim dovoljna da pokrene samoodbrambene procese u organizmu u uspostavljanju narušenog koherentnog elektromagnetnog polja, sa ciljem da se narušeni biohemijski procesi vrate u normalu.

Za kristaloterapiju uzrok bolesti leži u poremećenoj frekvenciji koherentnog elektromagnetnog polja koje je karakterstično za svaki organizam. Stabilna frekvencija je garant za odvijanje fiziološkog procesa u organizmu, dok poremećena frekvencija elektromagnetnog polja vodi u bolest. Cilj kristaloterapije je vraćanje izmenjenog stanja u normalu ili bar približavanje fiziološkom stanju. Vraćanjem poremećenog koherentnog polja uspostavljaju se samoregulacioni procesi tj. oslobađaju se sopstvene biološki aktivne supstance tz. "vlastiti lekovi". Ona deluje na nivou molekularnih i submolekularnih jedinica, dakle u najsitnijim česticama od kojih je telo sazdano. Za razumevanje kristaloterapije važno je poznavanje spina nuklearnog magnetizma (magnetne prirode ćelijskog jedra) i rezonance.

Prema biofizičkom poimanju bolesti, prvi stepenik u njenom nastanku je poremećaj frekvencije u stabilnom elektromagnetnom polju čoveka. U drugoj polovini 20. veka otkriveno je da ljudski organizam poseduje karakterističnu, sopstvenu frekvenciju elektromagnetnog polja u mikrotalasnom opsegu od 30-300 GHz, kao i da je organizam sposoban da otkrije za stoti deo procenta poremećenu frekvenciju tog stabilnog elektromagnetnog polja. Znači, dok je stabilna čovekova karakteristična frekvencija, biće stabilni i biohemijski procesi u organizmu, te se neće razvijati bolest. Sa poremećajem frekvencije dolazi do poremećaja u biohemijskim sferama, te počinje generisanje bolesti. Na ovaj način sagledava se dublji nivo generisanja bolesti. Prvi nivo je biofizički, dok je biohemijski nivo drugi u nastanku bolesti.

Svaka se bolest odražava na sve nivoe živog organizma: fizički, emocionalni, mentalni i duhovni. Za potpuno izlečenje bilo kog oboljenja, potrebno je da se istovremeno ostvari korekcija na sva četiri nivoa. To je moguće zbog postojanja tz. "ćelijske memorije". Naime, naše ćelilje imaju sposobnost pamćenja, jer je svaka ćelija sastavljena od više od 80% vode, a dokazano je da voda pamti i nosi zapis elektromagnetnog talasa. U toku lečenja kristalima menja se "memorija" ćelije na određenu bolest. Menjanjem elektromagnetnih oscilacija ćelije, korišćenjem kristala u čvrstom i tečnom stanju (eliksiri), podsećamo je na njenu frekvenciju pre nastanka bolesti. Ovako dolazi do potpunog uspostavljanja narušene ravnoteže elektromagnetnog polja, nestanka bolesti u korenu i vraćanja organizma u zdravo stanje. Na isti način se deluje ne samo na bolesti, već i na određena čovekova stanja: emocionalno, mentalno i duhovno.

U toku tretmana kristalima organizam pacijenta prepoznaje svoju osnovnu, genetski određenu frekvenciju, koja odgovara zdravom organizmu i reaguje na nju. Poklapanje frekvencije zove se rezonanca. U trenutku rezonance dolazi do kvantnog skoka u organizmu, što u stvari znači normalizaciju frekvencije ćelije. Od tog trenutka organizmu se vraća sposobnost samoorganizacije i samoizlečenja. Kristaloterapija nema štetnih posledica. Ne menja talase koji su u ravnoteži, nema štetnih zračenja i može se primeniti kod male dece i dece školskog uzrasta, kao i kod starijih osoba.

Ono što fascinira je činjenica da su ljudi iskustveno, još od Starog Egipta pa do danas nepogrešivo znali za koju namenu treba da koriste tačno određeni kristal. Današnja primena je skoro istovetna kao tada, samo što danas možemo naučno da objasnimo mehanizam delovanja kristala.

Beograd, Svetog Save 1-9 B/503 T/F: +381 11 23 21 703 svetkristala@gmail.com www.svetkristala.co.rs Mat. br.: 20363428 PIB: 105372943 PBB: 255-3878-75