Tel: +381 11 23 21 703
Mob: +381 63 85 20 062
svetkristala@gmail.com
Korpa
Menu On-line kupovina Naslovna Radnja Svet kristala Katalog
Kontakt
Naziv društva "Svet kristala" d.o.o.
Poreski identifikacioni broj (PIB) 105372943
Matični broj 20363428
Šifra delatnosti 4791
Sedište firme Beograd
Opština Vračar
Adresa Svetog Save 1-9 B/503
Broj telefona +381-11-2321703
Broj faksa +381-11-2321703
Mobilni telefon +381-63-8520062
E-mail adresa svetkristala@gmail.com
Obveznik PDV Da
Podaci o računu u banci
Privredna banka Beograd 255-3878-75

Beograd, Svetog Save 1-9 B/503 T/F: +381 11 23 21 703 svetkristala@gmail.com www.svetkristala.co.rs Mat. br.: 20363428 PIB: 105372943 PBB: 255-3878-75